You are here:

kthehu mbrapa

Syllabuset – Fakulteti Juridik

Viti i I, Semestri i I

Viti i I, Semestri i II

Viti i II, Semestri i III

Viti i II, Semestri i IV

Viti i III, Semestri i V

Viti i III, Semestri i VI

Viti i IV, Semestri i VII

Viti i IV, Semestri i VIII