You are here:

Prof. Asoc. Dr. Muharem Faiku

Profesor i Asocuar, Dekan

Pozicioni: Profesor i Asocuar
Angazhimi: Profesor i Rregullt
Titulli: Prof. Asoc. Dr. Muharem Faiku

Autobiografia – CV