You are here:

Bordi Këshillëdhënës Industrial i Fakultetit Juridik në Universitetin “Ukshin Hoti” Prizren

Anëtarët nga institucionet, shoqatat ose organizatat tjera (me të drejtë vote)

 • Z. Artan Serjani – kryetar (Gjykata Themelore Prizren),
 • Znj. Fjorda Mujollari – zëvendëskryetare (zyra regjionale për ndihm juridike regjioni Prizren),
 • Znj. Mehreme Hoxha – Prokurore, Prokuroria Themelore Prizren,
 • Z. Baki Morina – Ndërmjetsues,-Instituti i Ndërmjetsimit
 • Z. Elbasan Shoshaj – Komuna e Prizrenit
 • Z. Qemajl Krasniqi – Psikolog,- Instituti i Forenzikes QKU-së,
 • Z. Sadri Shala – Telekomi i Kosovës,
 • Z. Hajrim Qengaj – Drejtor, Ministria e Punëve të Mbrendshme
 • Z. Dardan Morina – Avokat,Oda e Avokatëve Regjioni Prizren
 • Z. Imet Poniku – Psikiatër,Spitali Regjional Prizren
 • Z. Ermir Ahmetaj – Avokat
 • Z. Nuhi Bytyqi – Shef – Shërbimi Sprovues
 • Znj. Elëza Bajrami – përfaqësuese e studentëve

Anëtarët Ex-officio (pa të drejtë vote)

 • Z. Kadri Kryeziu – U.D.Dekan  Fakulteti Jurdik UUHP-Prizren
 • Z. Dardan Vuniqi – Asistent  Fakulteti Juridik UUHP -Prizren
 • Z. Berat Aqifi – Profesor Fakulteti Juridik UUHP-Prizren
 • Z. Enver Buzhala – Sekretar Fakulteti Juridik UUHP –Prizren

31/01/2020

Vendimi mbi themelimin e bordit këshilldhënës në F.Juridik

24/02/2020

Vendimi mbi zgjedhjen e Kryetarit dhe zv. Kryetarit të BKI në F.Juridik