You are here:

Prof. Asoc. Dr. Halim Bajraktari

Profesor i Asocuar, Prodekan

Pozicioni: Profesor i Asocuar
Angazhimi: Profesor i Asocuar
Titulli: Prof. Asoc. Dr. Halim Bajraktari

Autobiografi – CV

 

Orari i konsultimeve:

Viti akademik: 2022-23
Semestri: Dimëror/Veror
E Enjte: 10:30- 11:30

Ose përmes emailit: halim.bajraktari@uni-prizren.com