You are here:

Prof. Asoc. Dr. Halim Bajraktari

Profesor i Asocuar, Prodekan

Pozicioni: Profesor i Asocuar
Angazhimi: Profesor i Asocuar
Titulli: Prof. Asoc. Dr. Halim Bajraktari

Autobiografi – CV

 

Orari i konsultimeve

Prof. asoc. dr. Halim BAJRAKTARI

Viti akademik:                      2023- 2024
Semestri: dimëror/veror
E Martë: 14:00- 16:00

                   

Ose përmes emailit:         [email protected]