You are here:

Vendimet e akreditimit në Fakultetin Juridik

07/01/2015

Juridik 2013

07/01/2015

Juridik 2012

07/01/2015

Juridik 2011

07/01/2015

Juridik 2010