You are here:

Prof. Ass. Dr. Shefki Shtërbani

Profesor Asistent

Pozicioni: Profesor Asistent
Angazhimi: Profesor i Rregullt

Titulli :Prof. Ass. Dr. Shefki Shtërbani

Autobiografia – CV