You are here:

kthehu mbrapa

Anëtarët e Këshillit të Fakultetit Juridik

Anëtarët e Këshillit të Fakultetit Juridik:

1. Prof. asoc. dr. Muharem Faiku – Dekan
2. Prof. asoc. dr. Halim Bajraktari – Prodekan
3. Prof. asoc. dr. Kadri Kryeziu – anëtar
4, Prof. asoc. dr. Arif Riza – anëtar
5. Prof. asoc. dr. Enver Bucaj – anëtar
6. Prof. asoc. dr. Armend Podvorica – anëtar
7. Prof. ass. dr. Dardan Vuniqi – anëtar
8. Prof. ass. dr. Safet Krasniqi – anëtar
9. Prof. ass. dr. Adelina Rakaj – anëtare
10. Ass. Triumf Sadikaj – anëtar 
11. Ass. Milot Krasniqi – anëtar 
12. Enver Buzhala – sekretar
13. Artur Skenderaj (Kryetar i këshillit Studentor) anëtar ex officio (vëzhgues)
14. Albin Gollapeni, (Student)