You are here:

kthehu mbrapa

Anëtarët e Këshillit të Fakultetit Juridik

Anëtarët e Këshillit të Fakultetit Juridik:

1. Prof asoc dr Kadri Kryeziu, Dekan

2. Prof asoc dr Halim Bajraktari, anëtar

3. Prof ass dr Arif Riza, anëtar

4. Prof ass dr Muharrem Faiku, anëtar

5. Prof ass dr Armend Podvorica, anëtar

6. Prof ass dr Safet Krasniqi, anëtar

7. Prof asoc dr Eqrem Zeneli, anëtar

8. Prof ass dr Berat Aqifi, anëtar

9. Dr.sc (asistent) Dardan Vuniqi, anëtar

10. Phdc (asistent) Shefki Shtërbani, anëtar

11. Enver Buzhala, Sekretar i Fakultetit Juridik

12. Artur Skenderaj (Kryetar i këshillit Studentor) anëtar ex officio (vëzhgues).

13. Albin Gollapeni, (Student).